Technische support


Klik op het + symbool (), om het antwoord zichtbaar te maken.

Zie ook de technische support. Als u uw oplossing niet onder de gepresenteerde items valt, kunt u een e-mail sturen naar uw leverancier. Voor Kruitbosch is dat verkoop@kruitbosch.nl. Houd uw aankoopfaktuur bij de hand.

Probleemstellingen

Een probleem dat u tegenkwam

De test loopt niet verder

Een test, met voor- en herladen duurt normaal gesproken ongeveer 12 uur, afhankelijk van de laadtijden. Een test kan vast komen te zitten in een van de 3 stappen (voorladen, ontladen of herladen). Het programma werkt in stappen (Staat genoemd), die u kunt zien op het tabblad Voortgang In dit scherm Voortgang kunt u zien waar de test zich bevindt en wat de reden is dat het wachten is op de test.

De lader start niet

Mogelijke oorzaken:

 1. De stekkers voor A/B-kanalen voor batterij en lader komen niet overeen met elkaar.
 2. De pluggen aan de achterzijde zijn niet goed ingestoken.
 3. Sommige acculaders schakelen niet altijd aan als de accu eerst is aangesloten.
  Schakel in het startdialoogvenster het opnieuw opladen uit.

Ik kan de meting niet starten, De spanning blijft 0

Voordat een meting kan worden gestart, moet de tester de accuspanning zien.

Mogelijke redenen voor het ontbreken van de spanning:

 1. De batterij moet worden ingeschakeld, hetzij handmatig, hetzij door communicatie.
 2. De aansluitingen op de batterij zijn omgedraaid.

Gebruik een multimeter om de accuspanning en polariteit te meten en sluit de accu juist aan.

Als communicatie nodig is (zoals bij de Bosch batterijen), gebruik dan de juiste adapter of sluit de communicatiekabels aan op de fiets om de fiets de batterij te laten activeren.

De BA-tester is niet zichtbaar in de lijst

Is er een schoonmaakster op bezoek geweest? Heeft u het apparaat verplaatst?

Als de tester niet in de lijst voorkomt, betekent dit normaal gesproken dat de USB-kabel niet goed is aangesloten of defect is.

Wanneer is mijn test geslaagd?

Uw test is succesvol als de meting alle stappen heeft doorlopen die u van plan was te doen. Als het resultaat van de test niet is wat u ervan verwachte (of wat u zou willen), dan kunt u dit controleren:

 • Of de batterij correct is opgeladen (zie Max. laadspanning op het tabblad Meetresultaten)
 • Of er geen ongebruikelijke onderbrekingen waren, zoals losgekoppelde bedrading
 • Of de ontladingstest is gestopt, toen de spanning nog niet op de gespecificeerde uitschakelwaarde was ( zie het tabblad Meetresultaten), kan het BMS van de batterij een te hoge temperatuur of te hoge stroom hebben gemeten.

Bedenk wel; deze tester is net als een multimeter. De gebruiker moet de resultaten interpreteren om meetfouten uit te sluiten.

Hoe kan ik de Slot / Channel data herstellen

Voordat u verder leest, controleert u eerst of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact. Als u een netspanningsblok met een schakelaar gebruikt, zorg er dan ook voor dat de schakelaar op On staat.

Soms, na het verwisselen van de USB-stekkers, tonen de batterijsleuven ROOD in de kanaallijst.
Het programma moet de poorten opnieuw toewijzen aan de Slots. Daartoe moet de bestaande configuratie worden verwijderd.

Om de gegevens van de sleuf te verwijderen:

 • Sluit het BatteryAnalyzer V3-programma.
 • Open File Explore (Verkenner).
 • Typ in de adresbalk: %ProgramData%\BatteryAnalyser en druk op ‘Enter’.
 • Selecteer de map SlotData en verwijder deze.
 • Er verschijnt een prompt dialoogvenster waarin wordt uitgelegd dat u beheerdersrechten nodig heeft. Klik gewoon op Doorgaan.
 • Start het BatteryAnalyzer V3 programma.

Nu zou het probleem opgelost moeten zijn.

Hoe update ik de firmware van de BAxxx

 • Haal de USB-kabel van de BA los
 • Start het BatteryAnalyer-programma (indien nog niet actief).
 • Houd beide rode knoppen op de BA ingedrukt, terwijl u de USB kabel weer aansluit.
 • Wacht tot de firmware-update is voltooid.

Foutmeldingen

Informatie vinden over meldingen uit de software

De kanaallijst toont ROOD

Voor u verder leest, controleer eerst of de net stekker goed is aangesloten achterop het apparaat. Als u een stekker blok gebruikt met schakelaar controleer dan of de schakelaar aan staat.

Soms, na het vervangen van de USB-stekkers, zijn de battery slots / kanalen ROOD in de kanaallijst.
Het programma moet de poorten opnieuw toewijzen aan de slots. Daarom moet de bestaande configuratie worden gewist.

Om de gegevens van de kanalen te herstellen:

 • Sluit de BatteryAnalyzer V3 software.
 • Open de Windows Bestandsverkenner (Verkenner).
 • Voer in de locatiebalk het volgende in: %ProgramData%\BatteryAnalyser en druk op’ Enter’.
 • Selecteer de map SlotData en verwijder deze.
  Er verschijnt een prompt dialoogvenster met daarin de reden waarom u beheerdersrechten nodig heeft. Klik gewoon op Doorgaan.
 • Start nu de BatteryAnalyzer software.

Nu moet het probleem opgelost zijn.

Device reconnected

De USB-aansluiting van de tester werd na onderbreken weer aangesloten.

Mogelijke oorzaken:

 • De computer en software zijn opnieuw opgestart na een stroomuitval
 • Een slechte USB-kabel
 • Een slechte USB-poort op de computer

U kunt een andere poort op de computer proberen en/of een andere USB-kabel.

Neem anders contact op met uw leverancier.

Technische vragen

Meer informatie over de technische achtergronden

Wat is de C-waarde?

Vaak wordt de maximum laad en ontlaad stroom van een batterij uitgedrukt als bv 0.2C , 0.5C of 1C.
1C is de stroom (xx Amp) waarbij een volle batterij in precies 1 uur leeg is.
Een voorbeeld: De tabel toont een aantal waarden van capaciteiten, stromen en C-waarden en de tijd:

Capaciteit (Ah) C-waarde Stroom (A) Tijd (uur) Tijd (u:mm)
10 1C 10 1 1:00
10 0.2C 2 5 5:00
10 0.6C 6 1.67 1:40
10 2C 20 0.5 0:30

Wat is een BMS?

Een BMS is het Battery Management System. Het is een stuk elektronica dat in Lithium batterijen gebruikt wordt om de batterij te beschermen tegen kortsluiting en over-stroom. De meer intelligente BMSsen beschermen ook tegen over- en onder-lading.

Als een BMS niet goed werkt, kan de batterij beschadigen en ook gevaarlijk worden. Het kan ook ontbranden, waarbij flinke steekvlammen ontstaan.

Sommige batterijen hebben een BMS zonder aansluitingen naar buiten. Andere hebben wel aansluitingen en daarmee een uitleesmogelijkheid die bv op de fiets gebruikt wordt, of met een speciaal kastje en software.
Afhankelijk van het BMS protocol, kan de Battery Condition Test software V3 met een BAxxx analyzer de BMS gegevens lezen.
Een batterij zonder BMS uitlezing zal vaak een slechte aanduiding van het restvermogen hebben (hoe vol de batterij nog is).

Hoe werkt het testen eigenlijk?

Een test is bedoeld om te bepalen hoeveel energie een (volle) batterij kan bevatten. Dit wordt gemeten, door de batterij eerst vol te laden, en dan (meestal met een vaste stroom) weer te ontladen. De tijd totdat de batterij leeg is (in uren) vermenigvuldigd met de stroom (in Ampère) is de energie in Ah (Ampère-uur).

Dus: Tijd * Test stroom is de capacity in Ah.
Voorbeeld:  Een test van 1:30 (1 uur + 30 min = 1.5 uur) met een stroom van 6 A levert een capaciteit van 9 Ah (1.5 * 6).

Belangrijk: Om te bepalen of een batterij het vermogen kan leveren voor het wegrijden, of een brug oprijden, hebben we speciale profielen die dat simuleren.
De resultaten van zo’n test laten zien hoe een batterij in werkelijk gebruik zal presteren.

Hoe lang duurt een test?

Een batterij kan het beste getest worden met een stroom die ook tijdens normaal fietsen verbruikt wordt.  Dat levert dan een resultaat dat vergelijkbaar is met werkelijk gebruik.

Het is mogelijk de test te versnellen door een hogere stroom in te stellen. De maximum stroom voor de batterij mag echter niet overschreden worden.

Normale waardes zijn:

Capaciteit Test stroom Test tijd (uur)
 10 Ah  (360Wh)  6 A  1:35
 14 Ah  (500Wh)  6A  2:20
 6 Ah  (215Wh)  4A  1:30

Echter, het laden van een batterij duurt veel langer (ca. 4-7uur).

Wanneer op vol motorvermogen getest wordt is de testduur: Tijd = Batterij capaciteit [Wh] / Motorvermogen [W].

Wat betekent Capaciteit in mAh of Wh?

Ah (Ampère hours) / mAh (mili-Ampère hours)

De capaciteit van een batterij is de hoeveelheid stroom die van een batterij wordt afgenomen, vermenigvuldigd met de tijd dat hij dat kan leveren. Het wordt meestal uitgedrukt in Ampère-uur (Ah, aantal ampère * het aantal uren). Als er te veel cijfers achter de komma staan wordt het ook wel met 1000 vermenigvuldigd en in milli-Ampère-uur (1/1000ste van een Ampère-uur) geschreven.

Om van mAh naar Ah om te rekenen, vermenigvuldig je dus met 1000.

Wh (Watt hours)

De capaciteit kan ook worden uitgedrukt als de hoeveelheid energie (Watt) die van een batterij wordt afgenomen, vermenigvuldigd met de tijd dat hij dat kan leveren.

 

Sommige fabrikanten geven de capaciteit op in Ah, andere in Wh, en weer anderen geven beide op. Omdat de Ah bepaling onafhankelijk van de spanning is, en de Wh bepaling wel van de spanning afhangt, is er altijd een verschil tussen de twee methoden. Dat kan zo’n 3 tot 5% zijn.

Maakt het verschil, welk type batterij ik wil testen?

Nee, niet echt.

Alle batterijen kunnen veilig getest met de standaard instellingen van de BAxxx analyzers.
Voor sommige batterijen is het beter een profiel te maken en de grenswaarde voor de ‘leeg’-spanning in te stellen. Dit is de spanning waarbij de analyzer stopt met de test omdat de batterij anders in diep-ontlading gaat.

Dit mag bij vrijwel alle batterijen, maar uitzondering zijn de RIH batterijen. Deze beschermen wel, maar noteren het uitschakelen als diep-ontlading, hetgeen consekwenties heeft voor de garantie.

De meetnauwkeurigheid controleren

Als u twijfelt aan de meetnauwkeurigheid van de Battery Analyser dan kunt u controleren of deze nog wel binnen specificaties is.

U kunt dit doen door enkele simpele stappen te doorlopen.

U heeft hiervoor de volgende items nodig

 • Een multimeter met de mogelijkheid om 10 Ampere DC te meten
 • Een volgeladen batterij van 24V, 36V of 48V
 • De standaard aansluitkabel zoals deze is meegeleverd met de Battery Analyser

Het verifiëren van de spannings-meting

 • Schakel de Volt meter op Volts DC
 • Sluit de Volt meter aan op de + en de – van de Batterij
 • U hoeft GEEN meting te starten
 • Controleer of de gemeten spanning binnen 2% ligt van de waarde door de software bij “Belaste Spanning”
 • Voorbeeld: Als de “Belaste Spanning:” 41.15V weer geeft moet de Volt meter een waarde tussen de  41.97V en 40.33V weergeven. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met Condition Test door het contact formulier te gebruiken elders op deze pagina.

Het verifiëren van de stroom meting

 • Schakel de stroom meter op Ampere DC
 • Sluit de stroom meter aan in de + draad
 • Let Op: Gebruik een stroom meter die de gemiddelde stroom weergeeft ipv de RMS stroom.
 • Start een Warranty Evaluation test en stel de stroom in op 5A. Klik hier voor de test instellingen
 • Schakel het Voorladen uit om het proces te versnellen
 • Controleer of de multimeter weergave  binnen 5% is van de waarde die in de software staat bij “Stroom:”
 • Voorbeeld: Als de software, bij “Stroom:”, een waarde van 5.00A  weergeeft zal de multimeter een waarde tussen 5.25A en 4.75A moeten weergeven. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met Battery Condition Test door het contact formulier te gebruiken elders op deze pagina.

 

Hoe kan ik een Sparta-Ion testen

De Sparta Ion kan getest worden met behulp van een T-kabeltje welke tussen het Frame en de Motor geplaatst wordt (gebruik een zwarte draad ipv een blauwe zoals op de foto).
De BA_xxx moet aangesloten worden op de zwarte (-) en rode (+) van het kabeltje.

Connector types (AMP part numbers):

Side Connector type Body Contacts Other Wire
Frame side AMP Super seal 1.5 series 282087-1 183025-1 or 282110-1 Seal 1 per wire 281934-2 1.5mm2 or 14~15 AWG
Motor side AMP Super seal 1.5 series 282105-1 183024-1 or 282109-1 Seal 1 per wire 281934-2
Pin Function Color
1 + Red
2 Sig Yellow
3 Black

Snij een stukje van de isolatie weg van de rode en zwarte draad van het kabeltje en sluit daar de + en de – van de Battery Analyser kabel op aan.
U kunt de krimp contacten gebruiken welke meegeleverd worden met de Terminal Converter Set zodat het kabeltje makkelijk los te nemen is.

Test procedure

Laad de accu volledig op.
Gedurende de test mag de Lader Niet aangesloten zijn!
Schakel het voor- en na-laden uit bij het invullen van de accu gegevens.
Let op!: Om er voor te zorgen dat de accu/fiets niet in “slaap” gaat moet U af en toe de trapper te bewegen.

Wat is een acceptabele slijtage van een accu?

De capaciteitsafname van een accu wordt door gebruik veroorzaakt. Elke keer dat een batterij leeg is en weer opgeladen wordt, heet “1 cycle”. Over het algemeen slijten lithium batterijen zo’n 30 tot 40% in 500 cycles.

Of een batterij dan nog voor gebruik geschikt is hangt ervan af of de gebruiker voldoende ver komt als nog maar 60 of 70% van de afstand bereikt kan worden.

 

Wat is een acceptabele inwendige weerstand of impedantie?

De meeste goede batterijen hebben een interne weerstand en impedantie tussen 120 en 200 mOhm. Een lagere waarde is nog beter.

In onze testprofielen laten we een batterij uitvallen als de waarde groter is dan 400mOhm. In dat geval zal de accu waarschijnlijk ook uitvallen op een lage capaciteit door het hoge spanningsverlies in de interne weerstand.

Aan welke testvoorwaarden moet worden voldaan?

Er zijn 2 testcondities die van belang zijn:

 1. Test voor normaal gebruik
  In deze test wil je echte werkomstandigheden, dat wil zeggen een constante belasting van 100% van het motorvermogen (vaak 250W) en pieken voor acceleratie en hellingklimmen (tot 1,8 keer het normale vermogen).
  Een 36V accu moet dus getest worden bij ongeveer 7 Ampère met pieken tot 12,5 Ampère.
 2. Test voor fabrieksgarantie
  De meeste cellen zijn gespecificeerd bij een ontlading van 0,2C, wat 0,2 keer de nominale capaciteit betekent.
  Dus een batterij van 10Ah moet dan getest worden met 10 x 0,2 = 2A.

Hier ziet u de noodzaak van een goede batterijtester. Deze moet in staat zijn om te testen op een hoger vermogen om mogelijke accuproblemen aan het licht te brengen.
De BA610, BA760 en BA910 testers gaan hier allemaal goed mee om.

Hoe lees ik een test rapport

Normaal gesproken zult u de lader op de tester en batterij hebben aangesloten. Zoniet, dan moet u zeker weten dat de batterij echt vol was, voordat de test begon.

Op het rapport zijn 3 belangrijke zaken te zien:

 • Capaciteit in Wh
 • Capaciteit in Wh
 • Inwendige weerstand

Dit vindt u in het deel “Test results” op het rapport (zie het voorbeeld hieronder).

Een batterij is ofwel in Ah of Wh gespecificeerd (bijv. 11Ah of 400Wh). Beide getallen staan in het rapport. In dit geval geven ze beide ongeveer 96% aan, dus mag u ervan uitgaan dat dit goed is. De impedantie (interne weerstand) is onder 400mOhm (en zelfs onder 200). Dat is een goede waarde. Lager is altijd beter.

De conclusie is dat de battery zeer goed is en prima voor normaal gebruik.

De grafieken geven het volgende weer:

De eerste 2 grafieken tonen het resultaat van de eigenlijke test. Spanning (rood), Stroom (blauw) en de impedantie (interne weerstand, groen).

Op de delen waar de stroom constant is (horizontaal) moeten de grafieken van Spanning en Impedantie mooi glad zijn.
Als dat niet zo i, is de batterij mechanisch niet stabiel, of versleten. Zelfs als het meetresultaat nog goed is, kan de batterij voortijdig uitvallen.

Op de 2nd grafiek, kan de capaciteit direct worden afgelezen, daar waar de spanning naar 0 gaat.

Tot slot geeft de 3de grafiek het opladen van de batterij weer. Ook hier geldt dat de lijn glad moet zijn.
Indien het BMS van de batterij uitgelezen kan worden, zullen de meeste batterijen de temperatuur weergeven.


Battery Condition Test – Het Test rapport uitgelegd
Deze video legt de betekenis uit van de informatie op het test rapport.

De batterij geeft geen spanning

Een batterij kan niet worden getest als de communicatie actief moet zijn, dat normaal gesproken door het display op de fiets wordt gedaan.
Voor de Bosch en Gazelle Panasonic accu’s hebben we speciale kabels gemaakt die de accu activeren.

Voor andere typen heeft de batterijfabrikant het communicatieprotocol niet vrijgegeven. Testen is dan alleen mogelijk om een T-verbinding te maken op de Bat+ en Bat- en Bat- draden op de fiets (of de motor+ en – draden). Vervolgens houdt de fiets de accu actief. Maar de meeste fietsen houden de accu slechts 5 of 10 minuten na de laatste activiteit aan. Je zult dus binnen die tijd wat activiteit moeten doen.

Voorbeelden hiervan:

 • Shimano steps
 • “.

 • Sparta Ion (zie ook: “Hoe kan ik Sparta-Ion testen”)
 • Sommige batterijen met CAN-bus protocol
 • .

Wij vragen u de fabrikant te vragen het protocol aan ons vrij te geven, zodat wij hun producten kunnen ondersteunen.

Hoe/waar kan ik Support krijgen

We bieden Support via de website en via e-mail.

Lees eerst op de support pagina of uw vraag daar beantwoord wordt.

Indien u een vraag heeft:

 • Beschrijf beknopt uw vraag
 • Vermeld ook uw Bedrijfsnaam/Naam/Adres/Tel. nummer
 • Stuur dit in een email naar Kruitbosch: verkoop@kruitbosch.nl

Als u een vraag over een meting heeft, verstuur dan eveneens het .bctdata bestand.

Overige informatie die nodig kan zijn:

 • Welk type batterij test u:
  – Wat is de capaciteit van de batterij?
  – Hoeveel cellen is de batterij?
  – Wat is het celtype (Li-Ion/Lood/Ander)?
  – Wat is de nominale spanning van de batterij?
  – Wat is de laderspanning?
  – Welke kabel gebruikt u?
  – Welke versie van de software gebruikt u?
  – Wat is het typenummer van de Battery Analyzer?
 • Voeg het .bct data bestand toe (ga in de software naar File | Explore | Reports).
 • Druk op vanuit het programma: Help | Ondersteunen en kopieer de systeeminformatie in de e-mail.
 • Bovendien:
  – Kunt u een foto van de batterij + kabel + BA-analyzer sturen?
  – Kunt u een foto (of printscreen) sturen van het hoofdscherm van de Software met de Analyzer aangesloten en de batterij aangesloten op de Analyzer?